Sprid mer skratt   


Ge en gåva som sprider skratt, hopp och framtidstro.

Din gåva bidrar till att vi kan nå ännu fler barn som behöver skratta. Gåvan går dit det bäst behövs för stunden! 

Clowner utan Gränsers förvandlar din gåva till skratt, hopp och drömmar hos barn som lever på flykt, i krig eller andra utsatta miljöer. 

Stort varmt tack för ditt stöd!

Du kan också Swisha din gåva till 900020 9.

Vill du sprida skratt varje månad? Anmäl dig här!

www.skratt.nu

Clowner utan Gränser innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Under 2015 gick 7 % av vår insamling till administrativa kostnader och 14 % till insamlingskostnader. Hela 79 % gick direkt till ändamålsenlig verksamhet. Under 2015 skrattade vi tillsammans med fler än 130 000 barn i 16 länder.